Vinterdepresjon - mer enn biologi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vinterdepresjon er en ny diagnostisk kategori som i den senere tid har vært mye omtalt i mediene. Forskningen påområdet har en klar biologisk forankring, med referanse til begreper som døgnrytmeforstyrrelse, serotonerg ubalanse oglyseksponering. Artikkelen reiser tvil om den biologiske modellen er tilstrekkelig til å forstå lidelsens natur ogårsaker. Psykologiske og psykodynamiske aspekter er ikke klarlagt, heller ikke avgrensningen mot andredepresjonsformer. Det fremsettes en hypotese om at diagnosen "vinterdepresjon" kan kamuflere andre diagnostisketilstander hos individer med iboende psykologisk sårbarhet. I slike tilfeller vil psykoterapi fremstå som et reeltbehandlingsalternativ.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media