Røykevaner og bruk av snus i Norge 1973-95

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Har nedgangen stoppet?

  En rekke undersøkelser har vist at andelen dagligrøykere blant unge voksne i Norge avtok gjennom 1960- og 70-årene.Denne artikkelen viser at denne nedgangen synes å ha flatet ut utover i 1980-årene. Som et resultat sank den totaleandelen dagligrøykere i Norge bare med to prosentpoeng i perioden 1980-93, mens den i samme periode sank rundt 10% iflere andre europeiske land. Blant personer i alderen 16-19 år har man observert en økning i andelen dagligrøykere (ogsnusbrukere blant menn) i løpet av de siste årene. I 1994 var man i disse aldersgruppene omtrent tilbake på samme nivåsom rundt 1980. Utviklingen i røyke- og snusvaner i Norge reflekterer en for svak bruk av virkemidler i detforebyggende arbeidet. Spesielt pekes det på at ressursene til tobakksrelatert helseopplysning og informasjon bleredusert med 90% i løpet av 1980-årene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media