Røykevaner og bruk av snus i Norge 1973-95

Kraft P, Svendsen T Om forfatterne
Artikkel

Har nedgangen stoppet?

En rekke undersøkelser har vist at andelen dagligrøykere blant unge voksne i Norge avtok gjennom 1960- og 70-årene. Denne artikkelen viser at denne nedgangen synes å ha flatet ut utover i 1980-årene. Som et resultat sank den totale andelen dagligrøykere i Norge bare med to prosentpoeng i perioden 1980-93, mens den i samme periode sank rundt 10% i flere andre europeiske land. Blant personer i alderen 16-19 år har man observert en økning i andelen dagligrøykere (og snusbrukere blant menn) i løpet av de siste årene. I 1994 var man i disse aldersgruppene omtrent tilbake på samme nivå som rundt 1980. Utviklingen i røyke- og snusvaner i Norge reflekterer en for svak bruk av virkemidler i det forebyggende arbeidet. Spesielt pekes det på at ressursene til tobakksrelatert helseopplysning og informasjon ble redusert med 90% i løpet av 1980-årene.

Anbefalte artikler