Pasientutvelgelse ved dagkirurgi

Kvalsvik O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ambulant kirurgisk behandling er i sterk ekspansjon internasjonalt. Større inngrep og sykere pasienter aksepteres for dagkirurgi. Dette krever gode systemer for identifisering og evaluering av risikopasienter. Artikkelen tar for seg faktorer som må vurderes når man skal ta stilling til om den enkelte pasient egner seg til dagbehandling av et planlagt inngrep. Mange pasienter med systemsykdom kan trygt behandles ambulant i en velfungerende enhet. Det er i Norge i dag store lokale variasjoner i hvilke operasjoner og hvilke pasienter som aksepteres til dagkirurgi.

Anbefalte artikler