Pasientutvelgelse ved dagkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ambulant kirurgisk behandling er i sterk ekspansjon internasjonalt. Større inngrep og sykere pasienter aksepteres fordagkirurgi. Dette krever gode systemer for identifisering og evaluering av risikopasienter. Artikkelen tar for segfaktorer som må vurderes når man skal ta stilling til om den enkelte pasient egner seg til dagbehandling av et planlagtinngrep. Mange pasienter med systemsykdom kan trygt behandles ambulant i en velfungerende enhet. Det er i Norge i dagstore lokale variasjoner i hvilke operasjoner og hvilke pasienter som aksepteres til dagkirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media