Helserisikoen ved snusbruk

Steen T Om forfatteren
Artikkel

Snusbruk tilfører kroppen omtrent like mye nikotin som sigarettrøyking. Snusing gir en hvitlig, rynket slimhinneskade der hvor prisen legges. Slimhinneskaden er reversibel, og viser sjelden dysplasi. Tilbaketrekning av tannkjøttet kan forekomme i forbindelse med slimhinneskaden. Risikoen for munnhulekreft varierer betydelig mellom ulike undersøkelser, fra en relativ risiko på 48 til ingen påviselig risiko. Mens sigarettrøyking er assosiert med blærekreft, er det ikke påvist noen slik sammenheng for snusbruk. Det er ikke epidemiologiske holdepunkter for noen sammenheng mellom snusbruk og kreft generelt, når yrke, røyking og alkoholbruk er tatt i betraktning. De epidemiologiske holdepunkter for en sammenheng med hjerte- og karsykdom er motstridende. Snusbruk kan sannsynligvis gi hypertensjon. En stor undersøkelse har dessuten vist en relativ risiko på to for død av iskemisk hjertesykdom. Biokjemiske undersøkelser taler ikke for at snus er aterogent. Ut fra nåværende viten er helsefarene ved snus moderate, og svært mye mindre enn helsefarene ved røyking.

Anbefalte artikler