Helserisikoen ved snusbruk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Snusbruk tilfører kroppen omtrent like mye nikotin som sigarettrøyking. Snusing gir en hvitlig, rynketslimhinneskade der hvor prisen legges. Slimhinneskaden er reversibel, og viser sjelden dysplasi. Tilbaketrekning avtannkjøttet kan forekomme i forbindelse med slimhinneskaden. Risikoen for munnhulekreft varierer betydelig mellom ulikeundersøkelser, fra en relativ risiko på 48 til ingen påviselig risiko. Mens sigarettrøyking er assosiert medblærekreft, er det ikke påvist noen slik sammenheng for snusbruk. Det er ikke epidemiologiske holdepunkter for noensammenheng mellom snusbruk og kreft generelt, når yrke, røyking og alkoholbruk er tatt i betraktning. Deepidemiologiske holdepunkter for en sammenheng med hjerte- og karsykdom er motstridende. Snusbruk kan sannsynligvis gihypertensjon. En stor undersøkelse har dessuten vist en relativ risiko på to for død av iskemisk hjertesykdom.Biokjemiske undersøkelser taler ikke for at snus er aterogent. Ut fra nåværende viten er helsefarene ved snus moderate,og svært mye mindre enn helsefarene ved røyking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media