Effekt av fysisk trening ved fibromyalgi

Mengshoel AM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I denne artikkel gjennomgås og diskuteres litteraturen vedrørende aktivitetsinduserte smerter og trening ved fibromyalgi. Nyere undersøkelser rapporterer normal muskelmetabolisme ved fysisk aktivitet og heller ingen tegn på muskelskade etter trening. En betydelig økning i noradrenalinkonsentrasjon sees hos friske personer under fysisk aktivitet mens den forble uendret hos pasientgruppen. Trening benyttes i behandling av fibromyalgipasienter. Det er vist at pasientene bedrer sin fysiske funksjon gjennom trening, men det synes som om trening har liten smertereduserende effekt. Det er imidlertid vist at på sikt rapporterer fysisk aktive pasienter mindre symptomer enn inaktive pasienter. Da fibromyalgi ofte fører til fysisk inaktivitet, kan fysisk trening brukes som forebyggende tiltak. Ved redusert fysisk funksjon bør trening inngå som en del av rehabiliteringen.

Anbefalte artikler