Effekt av fysisk trening ved fibromyalgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne artikkel gjennomgås og diskuteres litteraturen vedrørende aktivitetsinduserte smerter og trening vedfibromyalgi. Nyere undersøkelser rapporterer normal muskelmetabolisme ved fysisk aktivitet og heller ingen tegn påmuskelskade etter trening. En betydelig økning i noradrenalinkonsentrasjon sees hos friske personer under fysiskaktivitet mens den forble uendret hos pasientgruppen. Trening benyttes i behandling av fibromyalgipasienter. Det ervist at pasientene bedrer sin fysiske funksjon gjennom trening, men det synes som om trening har litensmertereduserende effekt. Det er imidlertid vist at på sikt rapporterer fysisk aktive pasienter mindre symptomer enninaktive pasienter. Da fibromyalgi ofte fører til fysisk inaktivitet, kan fysisk trening brukes som forebyggendetiltak. Ved redusert fysisk funksjon bør trening inngå som en del av rehabiliteringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media