Dagkirurgi

Bredland T, Duesund R Om forfatterne
Artikkel

Pasient- og informasjonsflyt

Ved dagkirurgi er pasienten kort tid i sykehuset. Det er derfor nødvendig med strukturert forberedelse både for behandleren og for pasienten. Artikkelen beskriver hvordan dette kan organiseres pre-, per- og post-operativt. De forskjellige oppgavene personellet har, beskrives, og det vises hvordan arbeidet kan fordeles og organiseres for å oppnå god og trygg dagkirurgisk behandling. Informasjonsutvekslingen mellom involvert personell og pasient beskrives. Pasientene som egner seg for dagkirurgi, må enkelt kunne tas ut av ventelisten. Allerede i søknadsprosedyrene bør det forberedes til dagkirurgisk behandling. Artikkelen beskriver i detalj hvordan pasientens informasjonsbehov kan dekkes.

Anbefalte artikler