Dagkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasient- og informasjonsflyt

  Ved dagkirurgi er pasienten kort tid i sykehuset. Det er derfor nødvendig med strukturert forberedelse både forbehandleren og for pasienten. Artikkelen beskriver hvordan dette kan organiseres pre-, per- og post-operativt. Deforskjellige oppgavene personellet har, beskrives, og det vises hvordan arbeidet kan fordeles og organiseres for åoppnå god og trygg dagkirurgisk behandling. Informasjonsutvekslingen mellom involvert personell og pasient beskrives.Pasientene som egner seg for dagkirurgi, må enkelt kunne tas ut av ventelisten. Allerede i søknadsprosedyrene bør detforberedes til dagkirurgisk behandling. Artikkelen beskriver i detalj hvordan pasientens informasjonsbehov kandekkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media