Colondivertikulitt

Jacobsen T, Nygaard K Om forfatterne
Artikkel

Diagnose og behandling belyst med et materiale

I 1985-92 ble 181 pasienter behandlet for colondivertikulitt. 106 pasienter (59%) ble behandlet konservativt og 75 (41%) ble operert for komplikasjoner. Mortaliteten blant de konservativt behandlede var 4,7%. 47 pasienter ble operert i akutt stadium.

Colonperforasjon og ileus var de hyppigste indikasjoner for akutt operasjon, og Hartmanns operasjon var den mest anvendte kirurgiske prosedyre. 28 pasienter ble operert elektivt, hyppigst for fistel fra colon og resaksjon med anastomose var den vanligste prosedyre. Ved akutte operasjoner hadde 17 pasienter (36%) postoperative komplikasjoner, og seks pasienter (12,8%) døde postoperativt.

Ved elektive operasjoner var det lav komplikasjonsfrekvens (2/28) og ingen mortalitet. Ved akutt divertikulitt med komplikasjoner foretrekker vi reseksjon av colon sigmoideum istedenfor avlastende kolostomi. Derved fjernes kilden til kontaminering, og god tilgang muliggjør adekvat peritonealt toalett.

Anbefalte artikler