Colondivertikulitt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diagnose og behandling belyst med et materiale

  I 1985-92 ble 181 pasienter behandlet for colondivertikulitt. 106 pasienter (59%) ble behandlet konservativt og 75(41%) ble operert for komplikasjoner. Mortaliteten blant de konservativt behandlede var 4,7%. 47 pasienter ble opererti akutt stadium.

  Colonperforasjon og ileus var de hyppigste indikasjoner for akutt operasjon, og Hartmanns operasjon var den mestanvendte kirurgiske prosedyre. 28 pasienter ble operert elektivt, hyppigst for fistel fra colon og resaksjon medanastomose var den vanligste prosedyre. Ved akutte operasjoner hadde 17 pasienter (36%) postoperative komplikasjoner,og seks pasienter (12,8%) døde postoperativt.

  Ved elektive operasjoner var det lav komplikasjonsfrekvens (2/28) og ingen mortalitet. Ved akutt divertikulitt medkomplikasjoner foretrekker vi reseksjon av colon sigmoideum istedenfor avlastende kolostomi. Derved fjernes kilden tilkontaminering, og god tilgang muliggjør adekvat peritonealt toalett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media