To års retrospektiv undersøkelse av pasienter med akutt hjerteinfarkt i et norsk fylkessykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er en retrospektiv gjennomgang av alle pasienter som i en periode på to år ble innlagt med akutthjerteinfarkt i et lite norsk fylkessykehus. 116 pasienter ble innlagt. Behandlingen av akutt hjerteinfarkt er ibetydelig grad standardisert. Ulikhetene mellom norske sykehus er antakelig liten. Letaliteten av akutt hjerteinfakt imaterialet var 13,8%. Dette viser at pasienter med ukomplisert hjerteinfarkt kan behandles med godt resultat i småsykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media