To års retrospektiv undersøkelse av pasienter med akutt hjerteinfarkt i et norsk fylkessykehus

Abbasi I, Mortensen J, Visnes M, Gravseth HM Om forfatterne
Artikkel

Artikkelen er en retrospektiv gjennomgang av alle pasienter som i en periode på to år ble innlagt med akutt hjerteinfarkt i et lite norsk fylkessykehus. 116 pasienter ble innlagt. Behandlingen av akutt hjerteinfarkt er i betydelig grad standardisert. Ulikhetene mellom norske sykehus er antakelig liten. Letaliteten av akutt hjerteinfakt i materialet var 13,8%. Dette viser at pasienter med ukomplisert hjerteinfarkt kan behandles med godt resultat i små sykehus.

Anbefalte artikler