Akutt abdomen i svangerskapet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Diagnostikk av kirurgiske årsaker

  Anatomiske, fysiologiske og biokjemiske forandringer i svangerskapet kan gjøre det vanskelig å stille riktigdiagnose ved akutt abdomen. Forsinket diagnostikk og behandling kan få spesielt alvorlige konsekvenser hos dennepasientgruppen. Med utgangspunkt i to pasienter omtales spesielle forhold ved diagnostikk av kirurgiske årsaker tilakutt abdomen hos gravide. Den ene kvinnen ble kritisk syk og mistet et barn i 34. uke på grunn av forsinket diagnoseog behandling av tynntarmsvolvulus. Den andre kvinnen fødte prematurt i 30. uke på grunn av forsinket diagnose ogbehandling av perforert appendix.

  Ved mistanke om kirurgisk årsak til akutt abdomen hos gravide, er det viktig at pasienten blir vurdert og fulgt oppbåde av gynekolog og kirurg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media