Akutt abdomen i svangerskapet

Bøe HA, Johansen TE Bjerklund Om forfatterne
Artikkel

Diagnostikk av kirurgiske årsaker

Anatomiske, fysiologiske og biokjemiske forandringer i svangerskapet kan gjøre det vanskelig å stille riktig diagnose ved akutt abdomen. Forsinket diagnostikk og behandling kan få spesielt alvorlige konsekvenser hos denne pasientgruppen. Med utgangspunkt i to pasienter omtales spesielle forhold ved diagnostikk av kirurgiske årsaker til akutt abdomen hos gravide. Den ene kvinnen ble kritisk syk og mistet et barn i 34. uke på grunn av forsinket diagnose og behandling av tynntarmsvolvulus. Den andre kvinnen fødte prematurt i 30. uke på grunn av forsinket diagnose og behandling av perforert appendix.

Ved mistanke om kirurgisk årsak til akutt abdomen hos gravide, er det viktig at pasienten blir vurdert og fulgt opp både av gynekolog og kirurg.

Anbefalte artikler