Vomeronasale - et gjenoppdaget sanseorgan

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vomeronasale eller Jacobsons organ er et sanseorgan for kjemiske substanser. Det er plassert i neseskilleveggen, og harbetydning for atferd og hormonstatus hos mange virveldyr. Hos pattedyr er det vist at stimulering av vomeronasaleutløser seksuell atferd hos begge kjønn. Fjernes vomeronasale hos hunnrotter, forsvinner mødrenes omsorg for ungene, ogde produserer ikke lenger ultralydsignaler som forteller om østrus og paringslyst. Organet påvirker det endokrinesystemet, og kan akselerere kjønnsmodningen, indusere abort, hemme østrus og fremme produksjon av feromoner.Sansecellene i organet har spesielle fysiologiske egenskaper. Det var lenge antatt at vomeronasale hos mennesket barefinnes i fosterlivet. Historien bak denne feilaktige oppfatningen blir beskrevet. Undersøkelser publisert etter 1991kaster lys over organets anatomi og funksjon hos mennesket. Vomeronasale stimuleres bl.a. av steroider som utskillesvia huden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media