Vomeronasale - et gjenoppdaget sanseorgan

Trotier D, Døving KB, Eloit C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vomeronasale eller Jacobsons organ er et sanseorgan for kjemiske substanser. Det er plassert i neseskilleveggen, og har betydning for atferd og hormonstatus hos mange virveldyr. Hos pattedyr er det vist at stimulering av vomeronasale utløser seksuell atferd hos begge kjønn. Fjernes vomeronasale hos hunnrotter, forsvinner mødrenes omsorg for ungene, og de produserer ikke lenger ultralydsignaler som forteller om østrus og paringslyst. Organet påvirker det endokrine systemet, og kan akselerere kjønnsmodningen, indusere abort, hemme østrus og fremme produksjon av feromoner. Sansecellene i organet har spesielle fysiologiske egenskaper. Det var lenge antatt at vomeronasale hos mennesket bare finnes i fosterlivet. Historien bak denne feilaktige oppfatningen blir beskrevet. Undersøkelser publisert etter 1991 kaster lys over organets anatomi og funksjon hos mennesket. Vomeronasale stimuleres bl.a. av steroider som utskilles via huden.

Anbefalte artikler