Omfang av dagkirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En spørreundersøkelse blant sykehusdirektører og avdelingsoverleger

  Sammendrag

  Direktører og generell-kirurgiske avdelingsoverleger ved 34 norske sykehus fikk tilsendt et spørreskjema for åkartlegge omfanget av dagkirurgi og holdninger til å endre omfanget i fremtiden. Det ble spurt om hvordan faglige,økonomiske og administrative faktorer ble vurdert i forhold til omfanget av dagkirurgi. De 88% som svarte, anslo atgjennomsnittlig 24% av alle inngrep ble gjort dagkirurgisk. Det var stor spredning i anslagene, og direktører haddesignifikant høyere anslag enn avdelingsoverlegene ved de samme sykehus. Sentrale lokalsykehus hadde høyest andeldagkirurgi, sentral- og universitetssykehus lavest. Av dem som svarte, syntes 64% at andelen var lavere enn ønskelig,og 52% hadde planer om å øke omfanget. De fleste som svarte, mente at både hensyn til pasientene, økonomi ogadministrative forhold tilsa et økt omfang av dagkirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media