Økende bruk av keisersnitt også i utviklingsland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved distriktssykehuset i Kaziba, Zaire, har frekvensen av fødsel ved keisersnitt vist den samme stigning som den manhar sett i vestlige land de siste 20 år: fra rundt 6% til 12%. Særlig har andelen gjentatte inngrep økt kraftig.Dødeligheten ved keisersnitt har i samme tidsrom sunket fra 3,2% til 0,7%, men fortsatt er den 13 ganger høyere enn forvaginal fødsel. I forbindelse med 760 operasjoner utført i 1991-92 ble det funnet uterusruptur hos 37 kvinner, og 27 avdisse hadde rupturen i et gammelt keisersnittarr. Sykepleier eller tannlege utførte 259 av inngrepene, og dereskomplikasjonsfrekvens var lett forhøyet sammenliknet med legenes. Operativ vaginalfødsel ble sjeldnere utført,sannsynligvis på grunn av sviktende kompetanse hos fødselshjelperen.

  Hyppig bruk av keisersnitt, og dermed en høy andel kvinner med arr i sin uterus, representerer en betydelighelserisiko i land med et dårlig utbygd og ustabilt helsevesen. Keisersnittfrekvensen kan reduseres vedkompetanseoppbygging og økt bruk av vakuum/tang, symfyseotomi og ristimulerende midler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media