Økende bruk av keisersnitt også i utviklingsland

Onsrud L, Onsrud M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved distriktssykehuset i Kaziba, Zaire, har frekvensen av fødsel ved keisersnitt vist den samme stigning som den man har sett i vestlige land de siste 20 år: fra rundt 6% til 12%. Særlig har andelen gjentatte inngrep økt kraftig. Dødeligheten ved keisersnitt har i samme tidsrom sunket fra 3,2% til 0,7%, men fortsatt er den 13 ganger høyere enn for vaginal fødsel. I forbindelse med 760 operasjoner utført i 1991-92 ble det funnet uterusruptur hos 37 kvinner, og 27 av disse hadde rupturen i et gammelt keisersnittarr. Sykepleier eller tannlege utførte 259 av inngrepene, og deres komplikasjonsfrekvens var lett forhøyet sammenliknet med legenes. Operativ vaginalfødsel ble sjeldnere utført, sannsynligvis på grunn av sviktende kompetanse hos fødselshjelperen.

Hyppig bruk av keisersnitt, og dermed en høy andel kvinner med arr i sin uterus, representerer en betydelig helserisiko i land med et dårlig utbygd og ustabilt helsevesen. Keisersnittfrekvensen kan reduseres ved kompetanseoppbygging og økt bruk av vakuum/tang, symfyseotomi og ristimulerende midler.

Anbefalte artikler