Per- og postoperativ normovolemisk anemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fysiologisk tilpasning, monitorering og risikovurdering

  Sammendrag

  I dag aksepteres stadig lavere hemo-globinkonsentrasjon perioperativt for å unngå transfusjon av fremmed blod.Kjennskap til den fysiologiske tilpasningen ved akutt anemi og hvordan denne påvirkes av sykdom og anestesi, ernødvendig for å kunne bedømme når kompensasjonsmekanismene nærmer seg overbelastning. Sentralvenøs O2-metning,systemisk laktacidose og EKG er i dag eneste muligheter for klinisk overvåking av vevsoksygeneringen. Oksygentransportmå vurderes i forhold til oksygenbehov, som ofte øker postoperativt. Ved akutt anemi og bevart intravaskulært volumøker hjerteminuttvolumet pga. fall i viskositet og dermed i perifer motstand. Økt kontraktilitet og puls kan også bidratil den hyperdynamiske sirkulasjonen og øke hjertets O2-behov. Hos mennesker med akutt anemi øker hjerteminuttvolumetvanligvis med rundt 30%, mens oksygenekstraksjonsratio kan nå opp mot 0,5.

  Risiko for smitte ved erytrocytttransfusjon i Norge er svært liten. Uforlikelighetsreaksjoner er sjeldne, ogspørsmålet om fremmed blod fører til økt frekvens av postoperative infeksjoner og cancerresidiv er fremdeles uavklart.Den lave risikoen tilsier at noe reservekapasitet bør bevares i O2-transporten når grensen for transfusjon vurderesindividuelt mellom 5 og 10 g/100 ml, avhengig av kompensasjonsmuligheter, oksygenforbruk og tilgjengeligovervåking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media