Neurologiske paraneoplastiske syndromer og antineuron-antistoffer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Et neurologisk paraneoplastisk syndrom kan være første tegn på kreftsykdom i tidlig fase. Noen syndromer er assosiertmed spesifikke antineuron-antistoffer. Pasienter med cerebellar degenerasjon og ovarie- eller brystkreft harantistoffer mot 34 og 62 kilodalton (kDa)-proteiner i Purkinjecellenes cytoplasma: anti-Yo-antistoffer. Pasienter medencefalomyelitt eller sensorisk neuronopati og småcellet lungekreft har antistoffer mot 35-40 kDa-proteiner ineuronkjerner: anti-Hu-antistoffer. Pasienter med opsoklonus-myoklonus og brystkreft har antistoffer mot 55 og 80kDa-proteiner i neuronkjerner: anti-Ri-antistoffer. Pasienter med Lambert-Eaton myastenisk syndrom og småcelletlungekreft har antistoffer mot voltstyrte kalsiumkanaler i motoriske nerveterminaler: anti-VGCC (voltage-gated calciumchannels).

  Påvisning av antineuron-antistoffer gir sterk mistanke om at et neurologisk syndrom er paraneoplastisk, og kanindikere hvor kreftsvulsten er lokalisert. Et negativt antistoffsvar utelukker imidlertid ikke muligheten forunderliggende kreftsykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media