Neurologiske paraneoplastiske syndromer og antineuron-antistoffer

Mygland Å Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Et neurologisk paraneoplastisk syndrom kan være første tegn på kreftsykdom i tidlig fase. Noen syndromer er assosiert med spesifikke antineuron-antistoffer. Pasienter med cerebellar degenerasjon og ovarie- eller brystkreft har antistoffer mot 34 og 62 kilodalton (kDa)-proteiner i Purkinjecellenes cytoplasma: anti-Yo-antistoffer. Pasienter med encefalomyelitt eller sensorisk neuronopati og småcellet lungekreft har antistoffer mot 35-40 kDa-proteiner i neuronkjerner: anti-Hu-antistoffer. Pasienter med opsoklonus-myoklonus og brystkreft har antistoffer mot 55 og 80 kDa-proteiner i neuronkjerner: anti-Ri-antistoffer. Pasienter med Lambert-Eaton myastenisk syndrom og småcellet lungekreft har antistoffer mot voltstyrte kalsiumkanaler i motoriske nerveterminaler: anti-VGCC (voltage-gated calcium channels).

Påvisning av antineuron-antistoffer gir sterk mistanke om at et neurologisk syndrom er paraneoplastisk, og kan indikere hvor kreftsvulsten er lokalisert. Et negativt antistoffsvar utelukker imidlertid ikke muligheten for underliggende kreftsykdom.

Anbefalte artikler