Leger i gapestokk?

Skaare D, Jacobsen G Om forfatterne
Artikkel

Om legetabber og tabbeleger i norsk tabloidpresse

Sammendrag


Innen legestanden er det en vanlig oppfatning at leger og legers arbeid er gjenstand for mye negativ omtale i massemediene. Det har også vært hevdet at pressen generelt tar for lite hensyn til personvern i saker som gjelder leger. Særlig omtales tabloidpressens fremstilling av såkalte legetabber ofte som usaklig og personorientert. I denne undersøkelsen er samtlige oppslag om legetabber i norsk tabloidpresse i løpet av et halvt år analysert. Det var i gjennomsnitt 1,6 oppslag om legetabber per uke og ett hovedoppslag på første side hver måned, tabloidpressen sett under ett. Legens navn ble oppgitt i tre av 42 oppslag. I bare ett oppslag kom legen med en utfyllende uttalelse til avisen om bakgrunnen for kritikken. Samtidig ble legen kritisert av en utenforstående kollega i to oppslag. Ut fra et inntrykk av den alminnelige oppfatning forekom ikke oppslag om legetabber i tabloidpressen så ofte som vi hadde forventet, men likevel ofte nok til at de må betraktes som et problem. Med et bevisst forhold til pressen kan imidlertid leger selv trolig forebygge en del uheldige avisoppslag.

Anbefalte artikler