Leger i gapestokk?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Om legetabber og tabbeleger i norsk tabloidpresse

  Sammendrag

  Innen legestanden er det en vanlig oppfatning at leger og legers arbeid er gjenstand for mye negativ omtale imassemediene. Det har også vært hevdet at pressen generelt tar for lite hensyn til personvern i saker som gjelderleger. Særlig omtales tabloidpressens fremstilling av såkalte legetabber ofte som usaklig og personorientert. I denneundersøkelsen er samtlige oppslag om legetabber i norsk tabloidpresse i løpet av et halvt år analysert. Det var igjennomsnitt 1,6 oppslag om legetabber per uke og ett hovedoppslag på første side hver måned, tabloidpressen sett underett. Legens navn ble oppgitt i tre av 42 oppslag. I bare ett oppslag kom legen med en utfyllende uttalelse til avisenom bakgrunnen for kritikken. Samtidig ble legen kritisert av en utenforstående kollega i to oppslag. Ut fra et inntrykkav den alminnelige oppfatning forekom ikke oppslag om legetabber i tabloidpressen så ofte som vi hadde forventet, menlikevel ofte nok til at de må betraktes som et problem. Med et bevisst forhold til pressen kan imidlertid leger selvtrolig forebygge en del uheldige avisoppslag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media