Lårhalsbrudd uten smerter ved multippel sklerose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver en pasient med multippel sklerose som i tre uker var invalidisert av lårhalsbrudd. Bruddet oppstod iforbindelse med fall mot hoften. Hun hadde ingen smerter, og tilstanden ble primært misoppfattet som oppblussing avmultippel sklerose-sykdommen. Hun ble vellykket operert med sementfri total hofteprotese, og paresene er gåtttilbake.

  Det er viktig å være oppmerksom på muligheten av smertefrie brudd hos pasienter med multippel sklerose, fordi slikebrudd kan imitere forverring av grunnsykdommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media