Lårhalsbrudd uten smerter ved multippel sklerose

Holmøy T, Sandberg L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver en pasient med multippel sklerose som i tre uker var invalidisert av lårhalsbrudd. Bruddet oppstod i forbindelse med fall mot hoften. Hun hadde ingen smerter, og tilstanden ble primært misoppfattet som oppblussing av multippel sklerose-sykdommen. Hun ble vellykket operert med sementfri total hofteprotese, og paresene er gått tilbake.

Det er viktig å være oppmerksom på muligheten av smertefrie brudd hos pasienter med multippel sklerose, fordi slike brudd kan imitere forverring av grunnsykdommen.

Anbefalte artikler