Laboratorievirksomheten i legepraksis - hvor står kvalitetssikringsprosjektet?

Landaas S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Legeforeningens fond med avtale om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i legepraksis ble opprettet i 1992, og er nå i full drift i alle fylker. Over 90% av landets legepraksiser deltar på frivillig grunnlag. I hvert fylke blir kvalitetssikringsvirksomheten ivaretatt av et utpekt sykehuslaboratorium med egen laboratoriekonsulent som reiser rundt og gir assistanse til legepraksisene, arrangerer opplæringskurs og bidrar med alle former for råd og veiledning. Større oppgaver søkes løst i fellesskap på nasjonalt nivå. Et senter for ekstern kvalitetskontroll sender regelmessig ukjente kontrollprøver til alle deltakerne. Nylig har alle mottatt oppslagspermer om laboratoriearbeid, individuelt tilpasset hvert enkelt legekontors utstyr og repertoar. Hvert år avholdes det en landskonferanse for laboratorieleger, konsulenter og representanter for legepraksis, hvor man diskuterer felles utfordringer som rådgivning om valg av utstyr, egnede opplæringskurs, utvikling av dataverktøy m.m. Ordningen representerer en nyskapning også i internasjonal sammenheng, og blir fulgt med interesse utenfor landets grenser.

Anbefalte artikler