Laboratorievirksomheten i legepraksis - hvor står kvalitetssikringsprosjektet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legeforeningens fond med avtale om kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i legepraksis ble opprettet i 1992, oger nå i full drift i alle fylker. Over 90% av landets legepraksiser deltar på frivillig grunnlag. I hvert fylke blirkvalitetssikringsvirksomheten ivaretatt av et utpekt sykehuslaboratorium med egen laboratoriekonsulent som reiser rundtog gir assistanse til legepraksisene, arrangerer opplæringskurs og bidrar med alle former for råd og veiledning. Størreoppgaver søkes løst i fellesskap på nasjonalt nivå. Et senter for ekstern kvalitetskontroll sender regelmessig ukjentekontrollprøver til alle deltakerne. Nylig har alle mottatt oppslagspermer om laboratoriearbeid, individuelt tilpassethvert enkelt legekontors utstyr og repertoar. Hvert år avholdes det en landskonferanse for laboratorieleger,konsulenter og representanter for legepraksis, hvor man diskuterer felles utfordringer som rådgivning om valg avutstyr, egnede opplæringskurs, utvikling av dataverktøy m.m. Ordningen representerer en nyskapning også i internasjonalsammenheng, og blir fulgt med interesse utenfor landets grenser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media