Kraniofacial kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kraniofacial kirurgi betegner kirurgiske teknikker med kombinert frilegging av neurokraniet og ansiktsskjelettet.Teknikkene anvendes ved fronto-naso-orbitale frakturer, tumorer i orbita, fremre skallegrop, kraniebasis og vedkongenitale misdannelser inklusive isolerte kraniale synostoser og de mer komplekse kraniofaciale synostosesyndromersom f.eks. Crouzons og Aperts syndrom. Indikasjonene for kirurgisk behandling og tidspunkt for operasjon diskuteres.Her gjennomgås også de mest aktuelle kirurgiske teknikker, og noen pasienter som er behandlet etter disse prinsipperdemonstreres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media