Kraniofacial kirurgi

Lyberg T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Kraniofacial kirurgi betegner kirurgiske teknikker med kombinert frilegging av neurokraniet og ansiktsskjelettet. Teknikkene anvendes ved fronto-naso-orbitale frakturer, tumorer i orbita, fremre skallegrop, kraniebasis og ved kongenitale misdannelser inklusive isolerte kraniale synostoser og de mer komplekse kraniofaciale synostosesyndromer som f.eks. Crouzons og Aperts syndrom. Indikasjonene for kirurgisk behandling og tidspunkt for operasjon diskuteres. Her gjennomgås også de mest aktuelle kirurgiske teknikker, og noen pasienter som er behandlet etter disse prinsipper demonstreres.

Anbefalte artikler