Klassifisering av amyloidose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Amyloidose skyldes deponering av et fibrillært materiale, amyloid, i vev og organer. De unike amyloidfibriller utgjøresav proteinaggregater med en spesifikk, tredimensjonal struktur. Forskjellige proteiner kan danne amyloidfibriller, ogøkt kunnskap om disse proteiner har åpnet veien for å klassifisere amyloidose biokjemisk. En gruppe amyloidoseeksperterble i 1990 enige om en ny klassifisering av amyloidose basert på fibrilleproteinets kjemiske natur, og resultatetomtales i denne artikkel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media