Klassifisering av amyloidose

Husby G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Amyloidose skyldes deponering av et fibrillært materiale, amyloid, i vev og organer. De unike amyloidfibriller utgjøres av proteinaggregater med en spesifikk, tredimensjonal struktur. Forskjellige proteiner kan danne amyloidfibriller, og økt kunnskap om disse proteiner har åpnet veien for å klassifisere amyloidose biokjemisk. En gruppe amyloidoseeksperter ble i 1990 enige om en ny klassifisering av amyloidose basert på fibrilleproteinets kjemiske natur, og resultatet omtales i denne artikkel.

Anbefalte artikler