Hvilke muligheter gir fastlegeordningen til å utvikle samfunnsmedisinen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forsøket med fastlegeordning i fire kommuner går mot slutten. Mange venter med spenning på evalueringen og på omordningen vil bli innført i resten av landet. Mange kommuneleger har vært bekymret for hvordan det vil gå med desamfunnsmedisinske oppgavene i kommunene ved innføring av fastlegeordning. I artikkelen drøftes erfaringene fraforsøkskommunene på dette området og hvilke nye muligheter fastlegeordning kan gi for å styrke det samfunnsmedisinskearbeidet i kommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media