Hvilke muligheter gir fastlegeordningen til å utvikle samfunnsmedisinen?

Grimsmo A, Iversen JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forsøket med fastlegeordning i fire kommuner går mot slutten. Mange venter med spenning på evalueringen og på om ordningen vil bli innført i resten av landet. Mange kommuneleger har vært bekymret for hvordan det vil gå med de samfunnsmedisinske oppgavene i kommunene ved innføring av fastlegeordning. I artikkelen drøftes erfaringene fra forsøkskommunene på dette området og hvilke nye muligheter fastlegeordning kan gi for å styrke det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunene.

Anbefalte artikler