Halvårsevalueringer i spesialistutdanningen

Horneland M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hvordan kan vi sikre at spesialistutdanningen for leger alle steder holder mål i forhold til reglene, og at kandidatene tilegner seg de nødvendige ferdigheter? I psykiatrisk avdeling, Stavanger, har vi fra 1988 gode erfaringer med å gjennomføre systematiske halvårsevalueringer for spesialistkandidatene.

Leder i utdanningsutvalget administrerer evalueringene og skriver referat som danner grunnlag for sluttattest. Spesialistreglene danner mal for den 45 minutter lange gjennomgangen, hvor avdelingsoverlege, klinisk overlege, psykoterapiveileder, kandidat og leder i utdanningsutvalget deltar. Både kandidatens progresjon og kvaliteten på veiledning og utdanning evalueres i samtalen, hvor det å få til en utveksling begge veier vektlegges. Avslutningsvis legges en plan for neste halvår.

Halvårsevalueringene er spesielt nyttige for å rydde opp i misforståelser og uoverensstemmelser på et tidlig tidspunkt, og til å formidle til kandidaten når denne kanskje heller bør satse på et annet felt. Ordningen anbefales også for andre spesialiteter.

Anbefalte artikler