Halvårsevalueringer i spesialistutdanningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hvordan kan vi sikre at spesialistutdanningen for leger alle steder holder mål i forhold til reglene, og at kandidatenetilegner seg de nødvendige ferdigheter? I psykiatrisk avdeling, Stavanger, har vi fra 1988 gode erfaringer med ågjennomføre systematiske halvårsevalueringer for spesialistkandidatene.

  Leder i utdanningsutvalget administrerer evalueringene og skriver referat som danner grunnlag for sluttattest.Spesialistreglene danner mal for den 45 minutter lange gjennomgangen, hvor avdelingsoverlege, klinisk overlege,psykoterapiveileder, kandidat og leder i utdanningsutvalget deltar. Både kandidatens progresjon og kvaliteten påveiledning og utdanning evalueres i samtalen, hvor det å få til en utveksling begge veier vektlegges. Avslutningsvislegges en plan for neste halvår.

  Halvårsevalueringene er spesielt nyttige for å rydde opp i misforståelser og uoverensstemmelser på et tidligtidspunkt, og til å formidle til kandidaten når denne kanskje heller bør satse på et annet felt. Ordningen anbefalesogså for andre spesialiteter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media