Frie vaskulariserte transplantater ved rekonstruksjoner i hode- og halsregionen

Boysen M, Natvig K, Støre G, Traaholt L, Sandsmark Mâ, Løtveit T, Brekke IB, Bakka A, Reigstad A, Hetland K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Fra 1989 har vi gjennomført 40 rekonstruksjoner med frie vaskulariserte transplantater på 39 pasienter. 32 pasienter hadde ondartede svulster og sju defekt eller osteoradionekrose i underkjeven. Underarmstransplantat ble anvendt hos 17 pasienter (fem med del av radius), lateralt overarmstransplantat hos sju, fibula hos fem og et segment av tynntarm ble anvendt for rekonstruksjon av hypopharynx hos 11. 36 av transplantatene, hvorav tre etter revisjon, innhelte fullstendig. Tre underarmslapper og beinet i en underarmslapp nekrotiserte. Disse ressurskrevende operasjoner bør forbeholdes pasienter med god allmenntilstand. De funksjonelle og kosmetiske resultater synes å være bedre ved frie transplantater enn ved stilkete lapper.

Anbefalte artikler