Bruk av influensavaksine i Norge

Søvik TT, Haaheim LR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I februar 1994 utførte vi en spørreundersøkelse for å sondere kommunehelsetjenestens syn på gratis influensavaksine til risikogruppene, og finne ut hvem som faktisk ble vaksinert (vinteren 1993/94). 275000 vaksinedoser ble sendt gratis fra Statens institutt for folkehelse til ca. 500 kommunale vaksinasjonsenheter. 104 av 150 tilfeldig utvalgte adressater svarte.

Vaksinens beskyttelsesgrad ble av de fleste korrekt anslått til 70-80%, og 90% av de vaksinerte hørte til de definerte risikogruppene. To av tre ville bevare offentlig økonomisk støtte til programmet. De fleste vurderte influensa som et privat anliggende for risikogruppene på institusjon, og mer som et samfunnsproblem for den øvrige befolkning. Utgiftene ved behandling av risikogruppene under influensaepidemier er åpenbart ikke erkjent fullt ut.

Anbefalte artikler