Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bilateral infrapatellar seneruptur er en relativt sjelden skade. Vi omtaler en 32 år gammel kvinne som ved løpstrening snublet og pådrog seg en bilateral infrapatellar seneruptur. Vi mener at dette må være en uvanlig skademekanisme, og anser det også som uvanlig at det dreier seg om en bilateral skade hos en ung frisk kvinne. Diagnosen ble bekreftet ved eksplorativt inngrep åtte dager etter innleggelsen. Til tross for gjentatte kliniske, røntgenologiske og ultrasonografiske undersøkelser ble diagnosen stilt relativt sent, da vi i utgangspunktet ikke fant traumet adekvat til å gi en slik omfattende skade. Diagnosen av patellaseneruptur bør baseres på anamnese og grundig klinisk undersøkelse. Røntgenundersøkelse og ultrasonografi er diagnostiske hjelpemidler.

Anbefalte artikler