Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bilateral infrapatellar seneruptur er en relativt sjelden skade. Vi omtaler en 32 år gammel kvinne som ved løpstreningsnublet og pådrog seg en bilateral infrapatellar seneruptur. Vi mener at dette må være en uvanlig skademekanisme, oganser det også som uvanlig at det dreier seg om en bilateral skade hos en ung frisk kvinne. Diagnosen ble bekreftet vedeksplorativt inngrep åtte dager etter innleggelsen. Til tross for gjentatte kliniske, røntgenologiske ogultrasonografiske undersøkelser ble diagnosen stilt relativt sent, da vi i utgangspunktet ikke fant traumet adekvat tilå gi en slik omfattende skade. Diagnosen av patellaseneruptur bør baseres på anamnese og grundig klinisk undersøkelse.Røntgenundersøkelse og ultrasonografi er diagnostiske hjelpemidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media