Tema: Valg 2013
NO IMAGE
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet dette valget er folkehelsepolitikk. Vi bruker i dag for mye penger av helsebudsjettet på reparasjon og behandling og for lite på forebyggende tiltak...
NO IMAGE
20.08.2013
Det er ingen krise i det norske helsevesenet. De aller fleste får god behandling, og et overveldende flertall som har vært i kontakt med helsetjenesten, er fornøyd. Nordmenn lever...
20.08.2013
Venstre vil særlig løfte frem fem helsepolitiske temaer ved høstens valg: 1. Et godt offentlig helsevesen som sikrer likeverdig tilgang til helsetjenester og styrket pasientsikkerhet. 2. Forebygging...
20.08.2013
Mandag 9. september er det stortingsvalg. Vi har stilt partiene følgende spørsmål: Hva mener partiet ditt er det viktigste helsepolitiske temaet foran høstens valg?
20.08.2013
Det grunnleggende utgangspunktet for Arbeiderpartiet er at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar. Hver og en har ansvar for egen helse. Som fellesskap tar vi ansvar for alles helse...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet er ikke mulig å skrelle ned til ett viktig område, da helsepolitikken henger sammen i en kjede fra vugge til grav. For Fremskrittspartiet er det derfor viktig å...
NO IMAGE
20.08.2013
Høyre har konkrete forslag til forbedring av helsevesenet, slik at vi både kan fange opp folks problemer tidligere og gi alvorlig syke bedre helsetjenester. I denne teksten vil jeg presentere noen av...
20.08.2013
Det viktigste helsepolitiske temaet foran høstens valg er, paradoksalt nok, igjen å sette pasienten i sentrum. Vi må se hele pasienten og gi behandling ut fra medisinske behov og ut fra den enkeltes...
20.08.2013
Årets valg er et valg mellom dem som vil la private bygge helseindustri i Norge, Arbeiderpartiet som tviholder på å gjøre det meste som før, og Rødt som vil skape et felles helsevesen bygd på...