Tema: Vaksinasjon
NO IMAGE
16.11.2006
De fleste kreftformer kan bare kureres i lokalt stadium, og det er derfor et sterkt behov for nye behandlingsformer med systemisk rekkevidde. Kirurgisk behandling og stråleterapi er av natur kun...
NO IMAGE
16.11.2006
I et folkehelseperspektiv er nikotin, ved siden av alkohol, det viktigste stoffet hva gjelder avhengighet og helseskader. Foto © MAY, BSIP/GV-Press Carrera og medarbeidere viste i 1995 at det var...
NO IMAGE
16.11.2006
I Tidsskriftet nr. 19 – 22/2006 publiseres flere artikler om vaksinasjon. Artiklene er redigert av Preben Aavitsland og Petter Gjersvik. Bildet illustrerer sentrale celler ved slimhinneimmunitet:...
NO IMAGE
16.11.2006
Det er sagt at intet annet helsefremmende tiltak har reddet flere menneskeliv enn innføringen av vaksiner for å forebygge sykdom. Helt siden Edward Jenner inokulerte James Phipps med kukopper i 1796...
NO IMAGE
02.11.2006
I Tidsskriftet nr. 19 – 22/2006 publiseres flere artikler om vaksinasjon. Artiklene er redigert av Preben Aavitsland og Petter Gjersvik. Bildet illustrerer sentrale celler ved slimhinneimmunitet:...
NO IMAGE
02.11.2006
Reisevaksinasjon kan betraktes som en forsikring for den enkelte og bidrar i tillegg til redusert spredning av smittsomme sykdommer fra land til land. Det er neppe mulig å beregne risikoen for å få...
NO IMAGE
02.11.2006
Folkehelseinstituttet kjøper inn og distribuerer influensavaksinen til risikogruppene. I år sendes det ut over 500 000 doser til kommunehelsetjenesten som står for vaksineringen. Under en kort og...
NO IMAGE
02.11.2006
Slimhinnevaksiner er enkle å administrere. Vaksiner gitt som nesedråper er et godt eksempel. Vaksinanden kan selv ta vaksinen under tilsyn De som opplevde 1950-årene og tiden før det, husker med gru...
NO IMAGE
19.10.2006
I Tidsskriftet nr. 19 – 22/2006 publiseres flere artikler om vaksinasjon. Artiklene er redigert av Preben Aavitsland og Petter Gjersvik. Bildet illustrerer sentrale celler ved slimhinneimmunitet:...
NO IMAGE
19.10.2006
Hensikten med denne artikkelen er å peke på de spesielle utfordringer som reiser seg i forbindelse med evaluering av vaksinasjonsprogrammer. I artikkelen vil vi først beskrive hovedprinsippene i...