Tema: Utdanning og karriere
NO IMAGE
23.08.2007
Legeutdanningen er en prosess som fortsetter gjennom hele yrkeskarrieren. I dette nummer av Tidsskriftet, ved starten av et nytt akademisk år, har vi samlet noen artikler om medisinsk utdanning og...
NO IMAGE
23.08.2007
Universitetet i Oslo (UiO) innførte i 1996 en ny studiemodell ved Det medisinske fakultet. Den gamle studiemodellen, med nokså skarpt skille mellom preklinisk og klinisk fase, ble erstattet av en...
NO IMAGE
23.08.2007
Nyansatte leger i spesialisering (den tidligere betegnelsen assistentlege opphørte formelt i 2002) får tidlig mye faglig ansvar, både på dagtid og under vakttjeneste. En grundig introduksjon og...
NO IMAGE
23.08.2007
Legeprofesjonen har tidligere vært dominert av menn, med dette er nå i ferd med å endre seg. Som vist i figur 1 har antallet mannlige medisinstudenter ved Universitetet i Oslo holdt seg stabilt rundt...
NO IMAGE
23.08.2007
En karriere som forsker starter gjerne med en genuin vitenskapelig nysgjerrighet og og interesse for forskerens arbeidsoppgaver. Det er en begrenset andel av en yrkesgruppe som velger en...