Tema: Thyreoidea
20.04.2002
Omarbeidet etter artikkel publisert i European Journal of Endocrinology 2000 (13) Thyreoideasykdommer og thyreoideafunksjonsforstyrrelser rammer en ikke ubetydelig del av befolkningen (1 – 3) og har...
20.04.2002
Delvis basert på artikkel publisert i Thyroid (8) Hypokalemisk periodisk paralyse er en komplikasjon til tyreotoksikose som sjelden forekommer i Europa. Den opptrer vesentlig hyppigere i Asia, med en...
10.04.2002
Sykdommen hypotyreose kan ha mange ansikter. Symptomene pasientene søker lege for, er svært varierende. Mange har vært hos flere leger før diagnosen blir stilt. Man finner imidlertid ikke hypotyreose...
10.04.2002
Follikkelcellene i thyreoidea produserer 100 % av det tyroksin som sirkulerer i blodet, men bare 10 – 20 % av det sirkulerende trijodtyronin. De øvrige 80 – 90 % av trijodtyronin dannes ved...
10.04.2002
Pasienter med alvorlig hypotyreose plages som oftest av uttalt slapphet, kuldefølelse og obstipasjon. Diagnosen er lett å stille gjennom påvisning av forhøyet nivå av thyreoideastimulernde hormon (...