Tema: Søvn
NO IMAGE
08.10.2009
For noen er det ikke bare å legge hodet på puten og få en god natts søvn. Søvnproblemer kan gå utover samliv, jobb og evnen til å fungere sosialt. Årsakene kan være mange og symptomene forskjellige...
NO IMAGE
08.10.2009
Undersøkelser tyder på at leger mangler kunnskap om og ferdigheter innen søvnforstyrrelser hos barn og unge og at de fleste unnlater å spørre spesielt eldre barn og ungdom om hvordan de sover ( 1 , 2...
NO IMAGE
08.10.2009
Søvnen hos eldre kjennetegnes av at det blir det vanskeligere å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Om lag halvparten av alle...
NO IMAGE
08.10.2009
Narkolepsi er den best kjente årsak til økt søvntrang (hypersomni). De klassiske symptomene er anfall med innsovning på dagtid og unormal nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus utløst av sinne,...
NO IMAGE
08.10.2009
Søvnproblemer er svært utbredt, og 95 % av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove ( 1 ). I 2005 utga American Academy of Sleep Medicine den andre utgaven av den meste...
NO IMAGE
24.09.2009
For noen er det ikke bare å legge hodet på puten og få en god natts søvn. Søvnproblemer kan gå utover samliv, jobb og evnen til å fungere sosialt. Årsakene kan være mange og symptomene forskjellige...
NO IMAGE
24.09.2009
Hos mennesker har mange av kroppens funksjoner døgnrytme eller cirkadian (gresk: cirka = omtrent, dias = dag) rytme. Eksempler er utskilling av hormoner som melatonin og kortisol, fordøyelse og søvn–...
NO IMAGE
24.09.2009
Betegnelsen «restless legs syndrome» omtales i Norge også som urolige bein eller rastløse bein. Mange av pasientene har i tillegg periodiske beinbevegelser under søvn som kan forstyrre nattesøvnen...
NO IMAGE
24.09.2009
Parasomnier er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn ( 1 )...
NO IMAGE
10.09.2009
For noen er det ikke bare å legge hodet på puten og få en god natts søvn. Søvnproblemer kan gå utover samliv, jobb og evnen til å fungere sosialt. Årsakene kan være mange og symptomene forskjellige...