Tema: Schizofreni
NO IMAGE
30.09.2002
Schizofreni er den mest alvorlige av de psykiske lidelsene. Enkelte vil bare ha én psykotisk episode uten restsymptomer, andre vil ha alvorlige og vedvarende symptomer fra første psykotiske...
NO IMAGE
30.09.2002
Når psykiatriske pasienter begår alvorlige voldshandlinger, fører det ofte til stor oppmerksomhet i mediene og gir frykt i befolkningen. I de fleste samfunn, nå og tidligere, har man trodd på en...
NO IMAGE
20.09.2002
Tabell 1 Aktuelle antipsykotika ved schizofreni. Vanlig doseområde i mg/døgn Førstegenerasjonpreparater Klorpromazin (Largactil, Hibanil) 100 – 600 Levomepromazin (Nozinan) 100 – 600 Klorprotiksen (...
NO IMAGE
20.09.2002
Synet på psykoterapi ved schizofreni har variert mye de siste årtier. For 50 – 60 år siden mente mange at det var uetisk ikke å gi psykoterapi. I 1990 foreslo ledende forskere «et moratorium» for...
NO IMAGE
10.09.2002
Figur 1 Utsnitt av en mikromatrise etter hybridisering. Hvert punkt inneholder en kjent gensekvens. Fargen på flekken antyder relativ genaktivitet i en prøve sammenliknet med en kontroll. Gul farge...
NO IMAGE
10.09.2002
Et grunnleggende spørsmål når man skal utrede årsaksforhold og patologi ved en lidelse, er om den må oppfattes som et syndrom eller en sykdomsenhet. Det siste innebærer at det finnes en obligatorisk...
NO IMAGE
30.08.2002
Ordet schizofreni betyr opprinnelig et sinn som er gått i oppløsning, eller har «sprukket», likt en vase som faller i gulvet. Selve begrepet ble først introdusert av Bleuler i 1911 (1), som en...
NO IMAGE
30.08.2002
I løpet av de siste ti årene er ideen om tidlig oppdagelse og behandling av schizofreni blitt lansert som en ny strategi. Utgangspunktet for denne ideen var at man i en rekke studier har vist at...
NO IMAGE
30.08.2002
Basert på en artikkel i Acta Psychiatrica Scandinavica (12) Schizofreni er en kronisk sykdom med psykotiske symptomer, sosial tilbaketrekning og svekket sosial fungering. Kognitive dysfunksjoner er...