Tema: Rygg
NO IMAGE
10.08.2002
Vond rygg er et viktig klinisk problem som er vanlig forekommende, forårsaker mye lidelse og er en dominerende årsak til arbeidsuførhet hos unge mennesker (1). Det er holdepunkter for at pasienter...
NO IMAGE
10.08.2002
Tabell  1 Primærlegers henvisningsdiagnoser (ICPC¹) versus Ryggpoliklinikkens ICD-9 2 – 4 diagnoser for 200 pasienter henvist til Ryggpoliklinikken, Aust-Agder sykehus, 1. januar til 30. april 1998...
NO IMAGE
10.08.2002
Tabell  1 Demografisk fordeling av alle pasientene Antall ( %) Kjønn Menn 113 (51,3) Kvinner 107 (48,7) Alder (år) 10 – 20 17 (7,7) 21 – 30 33 (15,0) 31 – 40 54 (24,5) 41 – 50 53 (24,1) 51 – 60 40 (...
NO IMAGE
10.08.2002
Rygglidelser forekommer hyppig hos begge kjønn og er årsaken til fravær i arbeidslivet hos en meget stor del av de personer som til enhver tid går sykmeldte, er på attføring eller får uføretrygd, og...