Tema: Øyesykdommer
NO IMAGE
22.01.2004
Downs syndrom er i dag den hyppigste årsak til mental retardasjon i vestlige land. Det er også den vanligste kromosomfeil hos levendefødte, med en insidens på omkring 1,5 av 1 000 fødsler ( 1 ). Det...
NO IMAGE
22.01.2004
Optikusnevritt er en sjelden lidelse hos barn og skiller seg klinisk og prognostisk fra optikusnevritt hos voksne. Hos barn forekommer den oftest etter en viral infeksjon. Den affiserer begge øynene...
NO IMAGE
22.01.2004
Retinoblastom er en sjelden, malign lidelse hos barn. Den utgår fra primitive netthinneceller i øyet. Sykdommen ble beskrevet allerede i 1597, og etter hvert som man kunne beskrive den histologisk,...
NO IMAGE
08.01.2004
De vanlige typer refraksjonsfeil kan, innen visse grenser, korrigeres ved laserbehandling av hornhinnen. Den dominerende operasjonsmetode kalles LASIK (laser in situ keratomileusis) ( 1 ). Hensikten...
NO IMAGE
08.01.2004
Årsaken til utvikling av brytningsfeil i øyet er ikke kjent. Både arv og miljø spiller en viktig rolle ( 1 ). I de senere år er det gjennomført en rekke studier i ulike befolkningsgrupper som viser...
NO IMAGE
08.01.2004
Bruken av kjemiske stoffer er meget utbredt i dagens samfunn og etseskader på øyet forekommer derfor hyppig ( 2 , 3 ). Eksponering for enkelte stoffer kan føre til synstruende komplikasjoner. Dette...
NO IMAGE
08.01.2004
Forstadier til aldersrelatert maculadegenerasjon kalles aldersrelatert makulopati. Pasientene kan ha normalt syn, og tilstanden diagnostiseres ved påvisning av sentrale øyebunnsforandringer...