Tema: Malaria
30.05.2000
Gjennom de siste 20 – 30 år har det vært en betydelig økning av antall malariatilfeller i Norge, og årlig blir det nå meldt om lag 100 tilfeller til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) (1...
NO IMAGE
30.05.2000
Basert på en undersøkelse tidligere publisert i Scandinavian Journal of Infectious Diseases (1) Malaria har gjennom de siste tiår fått økende betydning som importsykdom i en rekke land (1, 2). Også i...
30.05.2000
Etter at Gro Harlem Brundtland ble generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1998, har det skjedd radikale forandringer i organisasjonen, og Finn Graff laget i Dagbladet sin versjon av...
30.05.2000
Malaria er af gode grunde udråbt til ”Public Health Enemy Number One” i adskillige udviklingslande. Mere end en tredjedel af verdens befolkning lever i risiko for at få malaria. Man regner med, at...
NO IMAGE
30.05.2000
Malaria regnes som et av verdens store helseproblemer. Sykdommen forekommer i dag endemisk i over 100 land, og ca. 40 % av verdens befolkning bor i disse områdene. Verdens helseorganisasjon anslår at...