Tema: Fødselshjelp og barselomsorg
NO IMAGE
18.12.2003
En tredel av dødsårsakene skyldes hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Foto SCANPIX/RETNA USA Sett i globalt perspektiv er mødredødelighet et formidabelt helseproblem. Hvert år dør rundt en halv...
NO IMAGE
18.12.2003
En konsekvens av økningen i skilsmisser og gjengifte i de vestlige samfunn er at stadig flere kvinner får barn med flere partnere. Det er mulig at risikoen for ugunstige svangerskapsutfall er høyere...
NO IMAGE
18.12.2003
Utviklingen i fødselshjelp har ikke vært jevnt fremadskridende, men har skjedd i sprang innen relativt snevre tidsrammer. Gjennom 1970- og 1980-årene gjennomgikk fødselshjelp og svangerskapsomsorg så...
NO IMAGE
18.12.2003
Livshendelser som innebærer at man går fra én periode i livet til en annen, slik som fødsel, pubertet, giftermål og dødsfall, blir i mange samfunn markert med tradisjonsbundne handlinger av religiøs...