Tema: Andrologi
NO IMAGE
28.02.2008
Sykdommer og helseproblemer som er spesifikke for menn, berører mange spesialiteter og fagområder – alt fra endokrinologi, urologi, gynekologi og dermatologi til psykiatri og sexologi. Tidsskriftet...
NO IMAGE
28.02.2008
I Norge blir det hvert år født rundt 300 barn med ulike grader av genital misdannelse. Om lag 10 – 12 av disse har en alvorlig genital misdannelse hvor kjønnet ikke kan eller bør fastsettes...
NO IMAGE
28.02.2008
Steroidhormonmetabolismen är av central betydelse för normal manlig könsdifferentiering. Defekt androgensyntes eller androgensvar under fostertiden kan leda till bristande maskulinisering av foster...
NO IMAGE
28.02.2008
Hypospadi betyr «sprekk/åpning under». Betegnelsen benyttes om en medfødt misdannelse der urinrørsåpningen, meatus, ligger på ventralsiden (undersiden) av penis hos gutter eller på fremre vegg av...
NO IMAGE
14.02.2008
Sykdommer og helseproblemer som er spesifikke for menn, berører mange spesialiteter og fagområder – alt fra endokrinologi, urologi, gynekologi og dermatologi til psykiatri og sexologi. Tidsskriftet...
NO IMAGE
14.02.2008
Klinisk seksualmedisin dreier seg om å kunne forstå, veilede og hjelpe mennesker med seksuelle problemer og funksjonsforstyrrelser. Fagområdet, som bør integreres i ulike medisinske spesialiteter og...
NO IMAGE
14.02.2008
Et godt seksualliv med opplevelse av glede og tilfredsstillelse ved fysisk intimitet, er avhengig av et velfungerende sentralt og perifert nervesystem. Afferente impulser fra genitalia, hud, hørsel,...
NO IMAGE
14.02.2008
Testikkelkreft er den hyppigste kreftformen blant norske menn i alderen 15 – 40 år ( 1 ). Behandlingen av denne krefttypen anses som en onkologisk suksesshistorie, ettersom omtrent 95 % av norske...
NO IMAGE
14.02.2008
De fleste unge pasienter med nyoppdaget kreft er opptatt av sin fremtidige gonadale funksjon og mulighetene for å få barn etter behandling. Ikke bare kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling, men...
NO IMAGE
31.01.2008
Sykdommer og helseproblemer som er spesifikke for menn, berører mange spesialiteter og fagområder – alt fra endokrinologi, urologi, gynekologi og dermatologi til psykiatri og sexologi. Tidsskriftet...