Norsk forening for intervensjonsradiologi
11.09.2003
– Intervensjonsradiologi er et helt sentralt element i den medisinske hverdagen. Uten denne spesialiteten vil mye av den medisinske virksomheten stagnere ved flere større sykehus. Kodingen knyttet...
11.09.2003
Antallet nye medlemmer av Norsk medisinstudentforening er blitt redusert siden år 2000, og i utlandet er medlemstallet synkende. Det totale medlemstallet er likevel økende. Tabellen viser nåværende...