Barnesykdommer
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...
23.11.2020
En enkelt injeksjon med monoklonalt antistoff ga kraftig reduksjon i antall infeksjoner og sykehusinnleggelser grunnet RS-virus blant spedbarn. Virioner fra respiratorisk syncytialvirus...
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...
23.11.2020
Nye metoder for holografisk bildevisning gir ekte tredimensjonal opplevelse av medisinske bilder. Teknikken vekker stor interesse på kirurgiske fagfelter. Vi er vant til at diagnostisk...
09.11.2020
Sykelig overvekt hos ungdom er assosiert med økt risiko for følgesykdommer som ikke-alkoholisk fettleversykdom, type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom, sykelig overvekt i voksen alder...
09.11.2020
Behandlingen må rettes mot samfunnet, ikke det enkelte barnet. Overvekt har de siste 30 årene bredt seg som en epidemi over store deler av verden ( 1 ). Prevalensen hos norske barn ligger på 13–18...
02.11.2020
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi (SMA), en recessivt arvelig motornevronsykdom, som debuterte i voksen alder (SMA type 4). Pasienten fikk problemer med balanse...
30.10.2020
Sinktilskudd anbefales til barn med akutt diaré i fattige land, men effekten er like god med en lavere dose enn tidligere anbefalt. Illustrasjonsfoto: Shigemitsu Takahasi / Alamy Stock Photo På...
22.10.2020
Barns lengdevekst er dårligere jo høyere over havet de bor, helt fra fødselen av. Illustrasjonsfoto: hadynyah/iStock Andelen barn med sviktende lengdevekst (engelsk: stunting) brukes bl.a. for å...
15.10.2020
Beslutningen om å gi 30 millioner kroner årlig til et privat barnehospice på Sørlandet er en prioritering som ikke er forenlig med den typen etisk refleksjon man daglig forholder seg til i det...