Yvonne Andersson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sykehusapotekene HF hovedkontor

Sykehusapotekene HF

Hun har bidratt med analyse og tolkning av data og revisjon av manus.

Yvonne Andersson er ph.d. og forsknings- og utviklingssjef.

Artikler av Yvonne Andersson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media