Yngve Thomas Bliksrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngve Thomas Bliksrud

Sigrid Pedersen, Yngve Thomas Bliksrud, Kaja Kristine Selmer, Anette Ramm-Pettersen
14.10.2019
Pyruvatdehydrogenase-mangel (PDH-mangel) er en sjelden mitokondriesykdom som fører til energisvikt i cellene. Særlig rammer dette sentralnervesystemet, noe som gir et bredt spekter av nevrologiske...
Yngve Thomas Bliksrud
08.01.2018
Takk for svar fra Tronstad, Fluge og Mella. Dessverre er min skepsis til forfatternes resultatfortolkning ikke blitt mindre. Ad tidsskrift: Tidsskriftet var førstevalg. Som ansatt i to nasjonale...
Yngve Thomas Bliksrud
06.12.2017
Researchers studying the energy metabolism of patients with chronic fatigue syndrome have reached the conclusion that these patients have impaired pyruvate dehydrogenase function, but their...
Yngve Thomas Bliksrud
28.11.2017
I en studie av energimetabolismen hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom konkluderer forskerne med redusert pyruvat dehydrogenaseaktivitet hos pasientene, men målingene stemmer ikke med...