Yngve Thomas Bliksrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for medisinsk biokjemi

Klinikk for laboratoriemedisin

Oslo universitetssykehus

Yngve Thomas Bliksrud er ph.d. og spesialist i medisinsk biokjemi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir å ha mottatt honorar for foredrag av Lundbeck Norge, som har fokus på sykdommer i sentralnervesystemet, og Sanofi, som bl.a. har fokus på lysosomale sykdommer.

Artikler av Yngve Thomas Bliksrud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media