Yngvar Fløisand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Yngvar Fløisand

Jakob Dalgaard, Yngvar Fløisand, Margurethe Stenersen, Torstein Egeland, Lorentz Brinch
15.03.2007
En rekke maligne hematologiske sykdommer kan helbredes med allogen stamcelletransplantasjon (SCT). Strategien har vært og er fortsatt å gi maksimalt tolerable cellegiftdoser i forkant for å utrydde...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Jenny Foss-Abrahamsen, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken
15.05.2008
Akutt myelogen leukemi er den hyppigste formen for akutt leukemi hos voksne, med en årlig insidens på ca. 3 av 100 000 ( 1 ). Diagnosen blir vanligvis stilt på grunn av symptomer på beinmargssvikt,...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Ingunn Dybedal, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Torstein Egeland, Geir E. Tjønnfjord
20.11.2008
Behandlingsresultatene hos barn med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er svært gode. Den sykdomsfrie langtidsoverlevelsen ligger på 75 – 80 % etter kjemoterapi ( 1 ). Resultatene hos voksne med...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Tobias Gedde-Dahl d.y., Geir E. Tjønnfjord
18.03.2004
Kronisk lymfatisk leukemi er den formen for leukemi som forekommer hyppigst i den vestlige verden. Det dreier seg vanligvis om leukemier med B-cellefenotype. Leukemier med modne T-lymfocytter...
Jon-Magnus Tangen, Yngvar Fløisand, Einar Haukås, Inger Anne Næss, Tove Skjelbakken, Camilla Stapnes, Geir E. Tjønnfjord
09.09.2010
Akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er en ondartet sykdom karakterisert ved malign transformasjon og akkumulering av umodne forstadier i lymfocyttrekken. Avhengig av om utgangspunktet er B-lymfocytter...
Yngvar Fløisand, Geir Tjønnfjord, Klaus Beiske
11.12.2012
En mann i 50-årene ble innlagt med akutt myelomonocyttleukemi. Han fikk standard induksjonsbehandling og ytterligere tre induksjonskurer, med langvarig beinmargssvikt. Det ble gitt bredspektret...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...