Ylva Sandness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ylva Sandness

Hans Christian Blom, Randi Duesund, Kari Rotegård, Ylva Sandness
14.06.2007
Alle helseinstitusjoner er ved smittevernloven av 1.10. 1995 pålagt registrering, analyse og rapportering av sykehusinfeksjoner. I regi av Nasjonalt folkehelseinsitutt ble det i 2005 opprettet et...
Hans Christian Blom, Randi Duesund, Kari Rotegård, Ylva Sandness
14.06.2007
The Communicable Diseases Control Act (1995) requires all Norwegian health institutions to record, analyse and report hospital infections. The Norwegian Institute of Public Health set up a national...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
The frequency of caesarean sections in Norway increased from 2 % in 1967 to 17 % in 2009. More than 9 000 caesarean sections are now performed each year ( 1 , 2 ). One possible complication with...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Inger Økland, Ellen Langen, Ylva Sandness, Anne Bødtker, Finn Egil Skjeldestad
29.11.2011
Keisersnittsfrekvensen i Norge økte fra 2 % i 1967 til 17 % i 2009. Det utføres nå over 9 000 keisersnitt hvert år ( 1 , 2 ). Én mulig komplikasjon ved keisersnitt er infeksjon i operasjonssår og/...