Ying Chen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ying Chen

G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency subordinate to the Ministry of Health and Care Services. The agency processes claims for compensation submitted by...
G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Etaten behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feil ved diagnose...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
The Norwegian Laboratory Coding System was intended to ensure unambiguous communication between requisitioners and laboratories. The purpose of this was to raise the quality of laboratory medical...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
Ying Chen, Wenche Reed, Tor-Arne Hanssen
27.05.2014
Bjugn og medarbeidere diskuterer i Tidsskriftet ( 1 ) behovet for en strukturert elektronisk patologirapport og refererer til et prosjekt fra Ontario, Canada. I artikkelen konkluderer forfatterne med...
Ying Chen, Ole Petter Fraas Clausen, Tor Jac Eide, Ole Didrik Lærum
05.04.2016
Med Sigvald B. Refsum d.y. er en av landets siste prosektorer i patologi gått bort. Han døde 30.1. 2016, vel 85 år gammel. I starten av 1960-årene var han assistentlege ved Institutt for generell og...