Ying Chen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ying Chen (f. 1960) er spesialist i patologi og avdelingsoverlege/avdelingsleder ved avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus. Chen er leder for Den Norske patologforening (fra 2012). Hun har bidratt med skriving av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for patologi

Akershus universitetssykehus

Artikler av Ying Chen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media