Willy Aasebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Willy Aasebø

Willy Aasebø, Carl Erik Halvorsen, Svein Staff
08.01.2018
Bruk av tvang i form av beltelegging er en alvorlig frihetsberøvelse og autonomikrenkelse. I denne kasuistikken forteller vi om en pasient som ble beltelagt for å få gjennomført livsnødvendig dialyse...
Christian Aalborg, Cecilie Rød-Larsen, Ingjerd Leiro, Willy Aasebø
11.10.2016
Rhabdomyolysis is a clinical syndrome in which injury to striated muscle leads to the release of intracellular components by myocytes. The classic symptoms are myalgia, muscle weakness and dark urine...
Christian Aalborg, Cecilie Rød-Larsen, Ingjerd Leiro, Willy Aasebø
11.10.2016
Rabdomyolyse er et klinisk syndrom som kjennetegnes av skade på tverrstripet muskulatur, med påfølgende frigjøring av bestanddeler fra myocyttene. De klassiske symptomene er myalgi, muskelsvakhet og...
Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
10.04.2003
Dødsfall i politiarresten har i de senere år vært i medienes søkelys. Politiets oppgaver medfører bruk av tvangsmidler. Dette stiller store krav til dem som håndhever tvangen. Dødsfall er en tragedie...
Willy Aasebø, Jan Erikssen, Jørgen Jonsbu
30.09.2001
Alkoholmisbruk er en meget viktig årsak til sykdom og død. De helsemessige konsekvenser av alkoholbruk er dels forårsaket av langvarig overforbruk, dels av akutt alkoholforgiftning. De fleste med...
Willy Aasebø, Jørgen Jonsbu
10.11.2001
I vår artikkel (1) beskriver vi bl.a. en betydelig økning i sykehusinnleggelser blant unge kvinner, forårsaket av akutt alkoholforgiftning. Årsakene til denne utviklingen er mange og komplekse, men...
Willy Aasebø, Gunnar Orskaug, Jan Erikssen
11.02.2014
Dødsfall i politiarrest oppleves som svært traumatisk både for pårørende, polititjenestepersoner og arrestforvarere. Arbeidet med å hindre slike dødsfall er viktig for å bevare samfunnets tillit til...