Whist JE

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Whist JE

Whist JE
10.09.1997
Innen klinisk kjemi har kvalitetssikring lange tradisjoner. På 1960-tallet gjennomførte Eldjarn og medarbeidere undersøkelser av analysekvaliteten ved en rekke av våre sykehuslaboratorier (1)...