Werner EL

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Werner EL

Werner EL
30.11.1998
Sammendrag Flere steder i landet prøves det ut ulike modeller for å bedre samarbeidet mellom primærleger og sykehusleger. I 1995 tok en allmennpraktiserende lege i Arendal initiativ til en...