Wenche Frogn Sellæg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Wenche Frogn Sellæg

Wenche Frogn Sellæg
20.02.2000
Alderspsykiatri er av mange blitt oppfattet som synonymt med langtidsomsorg for eldre psykiatriske pasienter. At psykiatrisk sykdom debuterer i høy alder blir ofte oversett og derfor underbehandlet (...
Wenche Frogn Sellæg
21.04.2005
I 18 år hadde sykehjem og sykehus samme eier og finansieringsform. Da sykehjemmene i 1988 gjennom en lovendring ble overført til kommunalt eierskap ( 1 ), skapte det en bekymring hos politikerne for...