Wanja Kildal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for kreftgenetikk og informatikk

Kreftklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Senter for kreftbiomedisin

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, utforming/design, litteratursøk, datainnsamling og utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Wanja Kildal (f. 1972) har en ph.d.-grad. Hun er overingeniør og bl.a. ansvarlig for kliniske DNA-ploiditetsanalyser.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Wanja Kildal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media