Vilde Aabel Skodvin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: vilde.aabel@gmail.com

Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, tolkning av data, litteratursøk samt utarbeiding og revisjon av manus.

Vilde Aabel Skodvin er klinisk ernæringsfysiolog.

Artikler av Vilde Aabel Skodvin
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media