Vikse R

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vikse R

Vikse R, Reistad R, Steffensen I-L, Paulsen JE, Nyholm SH, Alexander J
10.01.1999
Sammendrag Siden begynnelsen av dette århundret har man i den vestlige verden sett en økning i insidensen av aldersjustert kreft på ca. 1% årlig, og kreft er nå en av de viktigste dødsårsakene...
Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T
10.01.1998
Sammendrag I Stovner bydel er det siden 1990 gjennomført flere tiltak for å redusere fallskader blant eldre, blant annet er det gitt informasjon til eldre og til ansatte i eldreomsorgen om...