Viggo Jønsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Viggo Jønsson

Tom Børge Johannesen, Bernt Ly, Sven Ove Samuelsen, Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson
13.03.2008
Det er holdepunkter for å anta at det finnes en arvelig mekanisme i utbredelsen av kronisk lymfatisk leukemi og andre lymfoproliferative sykdommer. Innsamling og fortolkning av stamtavler over...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
The highest incidence of CLL is found in Europe and in population groups of European extraction elsewhere in the world ( 1 ). A low incidence is seen in South and East Asia, particularly among the...
Viggo Jønsson
26.06.2012
Figure 1: Detail from ivory chest (1300 – 1310), the scene Lit de la merveille (Assaut du château d’amour et scènes de romans courtois et de romans de chevalerie). Foto © RMN, M. Urtado I © Réunion...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common form of leukaemia in Norway. A Norwegian study from the late 1990s indicated an incidence of almost 4/100 000 inhabitants per year, with a male-...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
Høyeste insidens for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) finner vi i Europa og i befolkningsgrupper av europeisk herkomst ellers i verden ( 1 ). Lav insidens ses i Sør-Asia og Øst-Asia, med spesielt lav...
Viggo Jønsson
26.06.2012
Figur 1 Detalj fra elfenbenskrin (1300 – 1310), scenen Lit de la merveille (Assaut du château d’amour et scènes de romans courtois et de romans de chevalerie). Foto © RMN, M. Urtado I © Réunion des...
Svein-Oskar Frigstad, Viggo Jønsson, Bjørn Moum
30.04.2012
Diagnostikk og behandling av anemi ved systemsykdommer kan være utfordrende. Vi presenterer sykehistorien til en kvinne med anemi som viste seg å ha flere ulike årsaker. Et stort transfusjonsbehov...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i vår del av verden. I en norsk studie fra siste halvdel av 1990-årene ble det antydet en insidens på nærmere 4/100 000 innbyggere/...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056 – 9 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2056 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2060 – 3 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2060 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...